Opłaty za mieszkanie :

Opłata za pokój z pełnym wyżywieniem od poniedziałku do piątku wynosi miesięcznie 320 zł. 

Osoby pragnące zostać na weekend zobowiązane są powiadomić o tym wychowawców najpóżniej dzień wcześniej - za pobyt weekendowy bez wyżywienia wynosi dodatkowe 20 zł. 

Mieszkaniec bursy lub jego rodzice mają oowiązek wnieść opłate za burse do dnia 10 każdego miesiąca  

Opłate można wnieść w buże bursy lub dokonać wplaty na konto bankowe bursy. 

PKO BP 1 o/SIEDLCE:  63 1020 4476 0000 8502 0016 8476   w tytule proszę napisać - imię i nazwisko mieszkańca bursy oraz za jaki miesiąc jest wnoszona opłata